Group 12 Created with Sketch. C PP -L a b

VERBETER DE WENDBAARHEID EN VEERKRACHT, PAK ORGANISATIETRAUMA’S AAN

Net zoals mensen kunnen ook organisaties trauma’s doormaken. Trauma is het Griekse woord voor wonde. Sommige wonden genezen uit zichzelf, maar andere wonden hebben verzorging nodig. Evenals bij mensen, kunnen onverzorgde wonden infecteren en ernstige gevolgen hebben. Onverwerkte ingrijpende trauma’s kunnen de rendabiliteit van een organisatie aantasten. Vaak stagneren deze organisaties, teams behalen niet het gewenste resultaat, het ziekteverzuim verhoogt, stakingen ontstaan, de wendbaarheid en de veerkracht van de organisatie verdwijnen. Als organisatietrauma’s niet worden aangepakt kunnen ze op termijn deel uitmaken van de bedrijfscultuur wat de impact nog groter maakt.

GEVOLGEN VAN EEN ORGANISATIETRAUMA

Trauma’s in organisaties kunnen ontstaan op verschillende niveaus: op het niveau van de organisatie, een departement of team, een persoon, een functie of een taak. De oorsprong van een trauma is intern of extern. Denk maar aan een ingrijpende herstructurering of het uitbreken van het Covid-19-virus. Naargelang het niveau en de oorsprong hebben trauma’s een specifieke aanpak nodig.

Een organisatietrauma is echter vaak complex en moeilijk te detecteren en te herkennen. Dit komt doordat het om zeer gevoelige materie gaat en meestal intense emoties teweegbrengt. Om trauma te kunnen benaderen is er een veilige “holding space” nodig. We zorgen ervoor dat de systemische principes van de organisatie opnieuw gezond worden.

ENKELE SYMPTOMEN VAN EEN ORGANISATIETRAUMA

  • De organisatie zit op slot, we halen onze vooropgestelde resultaten niet
  • We botsen tegen een onzichtbare muur, onze organisatie stagneert
  • De werknemers willen staken, onze organisatie gaat in power-off
  • Er is veel ziekteverzuim, absenteïsme en presenteïsme

We helpen je graag om de oorzaak te achterhalen en je organisatie terug vitaal te maken.

Contacteer ons: Henk Van ‘t Net – henk@cocoreco.be – 0475/38 42 93