Group 12 Created with Sketch. C PP -L a b

Presenteïsme verwijst naar de situatie waarin medewerkers fysiek aanwezig zijn op het werk, maar niet effectief kunnen functioneren vanwege gezondheidsproblemen, stress of andere redenen. Het kan een negatieve invloed hebben op zowel de individuele medewerker als de organisatie als geheel. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om met presenteïsme om te gaan:

  1. Herken de tekenen: Leer hoe je de tekenen van presenteïsme kunt herkennen, zoals verminderde productiviteit, vermoeidheid, gebrek aan focus en lage motivatie. Communiceer openlijk met medewerkers om te begrijpen wat er speelt.
  2. Open communicatie: Moedig een open en ondersteunende communicatiecultuur aan. Medewerkers moeten zich comfortabel voelen om gezondheidsproblemen of stressfactoren te bespreken zonder angst voor represailles.
  3. Zorg voor gezondheidsbevordering: Implementeer gezondheidsbevorderingsprogramma’s, waaronder gezondheidschecks, wellnessinitiatieven en toegang tot preventieve zorg. Dit kan helpen om de gezondheid en het welzijn van medewerkers te verbeteren.
  4. Flexibiliteit bieden: Overweeg flexibele werkschema’s of telewerkopties om medewerkers te helpen een betere balans te vinden tussen werk en privéleven. Dit kan het risico op presenteïsme verminderen.
  5. Stressmanagement: Bied training en middelen voor stressmanagement aan medewerkers. Dit kan hen helpen om effectief om te gaan met stressvolle situaties en hun algehele welzijn te verbeteren.
  6. Leiderschapstraining: Zorg ervoor dat leidinggevenden getraind zijn in het herkennen en aanpakken van presenteïsme. Ze moeten begripvol zijn en medewerkers ondersteunen bij het beheren van hun gezondheid en stress.
  7. Individuele ondersteuning: Als je merkt dat een medewerker te maken heeft met presenteïsme, bied dan individuele ondersteuning aan. Dit kan onder meer het aanbieden van flexibele werktijden, het aanpassen van taken of het doorverwijzen naar passende hulpbronnen omvatten.
  8. Feedback en evaluatie: Zorg voor regelmatige evaluaties en feedbacksessies met medewerkers om te bespreken hoe ze zich voelen en om eventuele zorgen te uiten. Dit kan je helpen problemen in een vroeg stadium te identificeren.
  9. Bevorder een gezonde werkomgeving: Creëer een werkomgeving die de gezondheid en het welzijn van medewerkers bevordert. Dit kan onder meer ergonomische werkplekken, pauzemogelijkheden en gezonde eetopties omvatten.

Het omgaan met presenteïsme vereist een holistische benadering en betrokkenheid van zowel medewerkers als de organisatie. Door te zorgen voor een ondersteunende omgeving, gezondheidsbevordering en flexibiliteit, kun je de impact van presenteïsme verminderen en het welzijn van medewerkers verbeteren.

Contacteer het team van CoCoReCo vrijblijvend. Bij een koffie praten we graag over hoe we je preventief kunnen helpen met absenteïsme en presenteïsme.

Henk Van ‘t Net – henk@cocoreco.be – 0475/38 42 93