Group 12 Created with Sketch. C PP -L a b

De termen “onderstroom” en “bovenstroom” worden vaak gebruikt in de context van organisaties en organisatiepsychologie om de dynamiek binnen een organisatie te beschrijven. De onderstroom verwijst naar verborgen, niet altijd zichtbare factoren, zoals emoties, percepties, overtuigingen, waarden, en interpersoonlijke relaties. De bovenstroom verwijst naar zichtbare, meetbare elementen, zoals processen, structuur, beleid en formele communicatie. De onderstroom heeft echter aanzienlijke invloed op de bovenstroom en beïnvloedt hoe een organisatie functioneert. Hier is hoe de onderstroom de bovenstroom kan beïnvloeden:

  1. Besluitvorming: De onderstroom, inclusief heersende overtuigingen en emoties, kan van invloed zijn op de besluitvorming in een organisatie. Emotionele reacties, zoals angst of enthousiasme, kunnen van invloed zijn op de manier waarop beslissingen worden genomen.
  2. Cultuur: De onderstroom speelt een cruciale rol bij het vormen van de organisatiecultuur. Waarden, normen en overtuigingen die diep in de organisatie zijn ingebed, beïnvloeden hoe medewerkers met elkaar omgaan en welk gedrag wordt aangemoedigd of ontmoedigd.
  3. Motivatie en betrokkenheid: De onderstroom kan de motivatie en betrokkenheid van medewerkers beïnvloeden. Positieve emoties, zoals voldoening en waardering, kunnen de prestaties verbeteren, terwijl negatieve emoties, zoals ontevredenheid of angst, de motivatie kunnen verminderen.
  4. Communicatie: Emoties en percepties in de onderstroom kunnen de manier waarop medewerkers communiceren beïnvloeden. Ze kunnen zorgen voor misverstanden, conflicten of juist effectieve samenwerking en feedback.
  5. Weerstand tegen verandering: De onderstroom kan leiden tot weerstand tegen verandering, zelfs als veranderingen rationeel en praktisch zijn. Angst voor het onbekende, hechting aan bestaande gewoonten en overtuigingen kunnen de acceptatie van veranderingen bemoeilijken.
  6. Leiderschap: Leiders worden ook beïnvloed door de onderstroom, en hun emoties en overtuigingen kunnen hun leiderschapsstijl en besluitvorming beïnvloeden.
  7. Teameffectiviteit: De kwaliteit van relaties binnen teams is een belangrijk aspect van de onderstroom. Sterke, positieve relaties kunnen de productiviteit en samenwerking bevorderen, terwijl conflicten en wantrouwen deze kunnen belemmeren.

Het begrijpen van de onderstroom is essentieel voor leiders en organisaties om effectief te functioneren en problemen aan te pakken. Dit vereist empathie, effectieve communicatie en het vermogen om de verborgen dynamiek te herkennen en erop te reageren. Een gezonde organisatie houdt rekening met zowel de bovenstroom als de onderstroom en creëert een evenwicht tussen rationele en emotionele elementen.

Wil jij ook meer weten over de onderstroom en de bovenstroom in je organisatie. Contacteer ons.
Henk Van ‘t Net – henk@cocoreco – 0475/38 42 93