Group 12 Created with Sketch. C PP -L a b

Het feit dat je organisatie “op slot zit” kan verschillende oorzaken hebben, variërend van communicatieproblemen en conflict tot een gebrek aan duidelijke richting.

Ik geef je graag enkele stappen die je kunt overwegen om je organisatie weer in beweging te krijgen:

  1. Identificeer de oorzaak: Begrijp de onderliggende oorzaak van de stagnatie. Ligt de oorzaak in de boven- of onderstroom. Ga na of in de historiek van de organisatie gebeurtenissen aan de basis liggen van deze stagnatie.
  2. Communiceer openlijk: Een gebrek aan communicatie kan vaak leiden tot stagnatie. Zorg voor open en eerlijke communicatie met medewerkers, collega’s of teamleden om te begrijpen wat er misgaat en om feedback te verzam
  3. Herzie de strategie: Als de strategie van de organisatie niet duidelijk of effectief is, kan dit leiden tot stagnatie. Overweeg om de strategie te herzien en te verduidelijken om ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt waar de organisatie naartoe gaat.
  4. Teamontwikkeling: Overweeg teambuildingactiviteiten om de relaties en communicatie binnen teams te verbeteren. Dit kan helpen bij het oplossen van conflicten en het creëren van een positieve werkomgeving.
  5. Identificeer en los conflicten op: Als conflicten een belangrijke oorzaak zijn van de stagnatie, identificeer dan de bronnen van de conflicten en werk aan het oplossen ervan. Dit kan de samenwerking en productiviteit verbeteren.
  6. Motiveer medewerkers: Stagnatie kan vaak voortkomen uit een gebrek aan motivatie. Zoek manieren om medewerkers te inspireren en te motiveren. Dit kan onder andere gedaan worden door doelen en beloningen te stellen.
  7. Betrek medewerkers bij besluitvorming: Laat medewerkers deelnemen aan besluitvorming en veranderingen in de organisatie. Dit vergroot het gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap.
  8. Externe begeleiding: Overweeg het inschakelen van externe consultants of coaches die gespecialiseerd zijn in het oplossen van organisatorische problemen. Ze kunnen een frisse kijk bieden en helpen bij het identificeren van oplossingen.
  9. Monitor vooruitgang: Zorg ervoor dat je de voortgang opvolgt en blijft evalueren of de genomen maatregelen leiden tot verbetering. Pas indien nodig aan.

Het doorbreken van stagnatie in een organisatie kan een uitdaging zijn, maar het is mogelijk met de juiste inzet, communicatie en strategische aanpak. Het is belangrijk om geduldig en flexibel te zijn, en te blijven werken aan het herstellen van een gezonde en effectieve werkomgeving.

Door beperkte interventies op de onderstroom van de organisatie kan jouw organisatie weer stromen. Vitaliteit ten top!

Contacteer het team van CoCoReCo vrijblijvend. Bij een koffie praten we graag over hoe we jouw organisatie leven kunnen inblazen.

Henk Van ‘t Net – henk@cocoreco.be – 0475/38 42 93